Prehľad duchovných cvičení

Usmernenie ASC Slovensko ku štruktúre duchovných cvičení nášho združenia:   -  dokument Word  •  PDF