Ako bolo na Lanzarote

Duchovné cvičenia s cykloturistikou na ostrove Lanzarote.

Alexandrina u nás v stredisku ASC Ivanka - Bernolákovo

Z podnetu, láskavosti, iniciatívy a s dovolením, nášho skoro spolu rodáka Janka G., ASC Nitra, sme mali v našom stredisku v dňoch 13.4. až 1.5.2024 relikviu našej blahoslavenej Alexandrini Márie da Costa.

Veľká Noc 2024

Požehnanú Veľkú Noc vám praje provinciálna rada ASC

Provinciálny kongres - nová provinciálna rada

Predstavujeme vám novú provinciálnu radu Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Dostaňme školu pod strechu

Tehlička 2024, Južný Sudán, Tonj DARUJME DEŤOM V JUŽNOM SUDÁNE LEPŠIE PODMIENKY NA VZDELÁVANIE

« »

Najnovšie články


Články
Očkovať? Ako sa múdro rozhodnúť v chaose informácií a strachu?
Téma očkovania sa dnes na nás valí zo všetkých strán a množstvo protichodných informácií neraz vyvoláva chaos až znechutenie.
Články
Duchovné cvičenia ASC 2021
" Pokiaľ možno, zúčastňujú sa na duchovných cvičeniach, na duchovných obnovách a na ďalších iniciatívach, ktoré ponúka Združenie." ( PAŽ čl.12 §3)
Články
Kňaz salezián spolupracovník je ctihodný -- don Felice Canelli
Don Felice Canelli sa narodil v San Severo, v talianskom mestečku provincie Foggia, 14. októbra 1880 Gabrielovi a Terese Marchitto.
Články
Prihovor don Pavla Gracha na sviatok Panny Márie Pomocnice
Milá saleziánska rodina tu v Banskej Bystrici, ale aj na celom Slovensku, ktorí nás sledujete v priamom prenose alebo zo záznamu, alebo sa dostanete k textu tohto príhovoru.
Články
Na plecia obrov
Videopríhovor pripravený na neuskutočnené stretnutie v Poprade ( od Staca Veselského )
Články
Stretnutie PR s ašpirantmi 2021
V plánovanom termíne 17.4.2021 sa uskutočnilo stretnutie provinciálnej rady s ašpirantmi.
Články
Veľká noc 2021
Veľkonočný pozdrav od PR
Články
Aj online Nás vedie nádej ...
Bez eucharistie, bez formačných stretiek, bez CDS-iek, bez osobných stretnutí, bez objatí ... ťažko nám je, ale "Vedie nás nádej ... "
Články
Vydavateľstvo DON BOSCO praje všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.
Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) praje všetkým učiteľom, učiteľkám, katechétom, školským pracovníkom a pomocnému personálu pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3. 2021) všetko najlepšie.
Články
Don Bosco a cholera
Epidémie cholery sa v Európe opakovali počas celého 19. storočia. V živote dona Bosca poznáme predovšetkým epidémiu z roku 1854, pretože mladíci z Valdocca sa stali dobrovoľníkmi v službe chorým.
Články
Duchovné cvičenia ASC 2020
Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC.
Články
Marec, oslavy čas
V čase pandémie je tak akoby smutnejšie, ale je to naozaj tak? Stále môžeme pozerať na hviezdy na nebi a niektoré svietia aj tu už na zemi. A presne takouto našou aj spolupracovníckou hviezdou je DOnKE Jožko Krušac
Články
2%, resp. 3% z dane poukázané pre naše Združenie
Milí saleziáni spolupracovníci, chceme vás aj tento rok povzbudiť k poukázaniu 2% nášmu Združeniu. Keďže je to jeden z dosť dôležitých zdrojov našich príjmov, vaše 2% (3%) nám veľmi pomôžu.
Články
Spoločne zahrejme ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi
Občianske združenie SAVIO spúšťa už 16. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička, vďaka ktorej podáva každoročne pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.
Články
Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine
Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine od nášho delegáta.
Články
Prežila pľúcnu ventiláciu (postoj.sk)
Lekári a sestry sa na mňa chodili pozerať ako na zázrak.
Články
Kornel Somora a krásnych 95 rokov
V tomto období, keď covid s menšou či väčšou intenzitou nám bráni žiť voľne tak, ako sme žili v minulosti, si uvedomujeme, že vďačnosť za všetko dobré, čo nám Pán doprial, by mala stále ostávať v našich srdciach.
Články
Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online v slovenčine
Sledujte Dni spirituality saleziánskej rodiny online na týchto odkazoch:
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :